Värdegrund
[Gin & Tonic Festival]
Värdegrund Gin & Tonic Festival
Gin & Tonic Festival är en festival som arrangeras av Hagen Events som står bakom följande värdegrund:

  • Festivalen ska vara en trygg mötesplats för alla oavsett funktionalitet, etnisk tillhörighet, social bakgrund, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, ålder, kön, könsidentitet samt sexuell läggning.
  • Samarbetspartners, sponsorer, företag, föreläsare och deltagare under Gin & Tonic Festival förutsätts ställa upp på, och arbeta för, att värdegrunden för Gin & Tonic Festival förverkligas.
  • Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier samt våldshandlingar, det är övergrepp som kan komma att polisanmälas. Nolltoleransen gäller även vid misstänkt narkotikabrott.

Ett nej är ett nej


Du som vistas på festivalen (oavsett om du är besökare eller utställare) ska känna dig trygg. Våra funktionärer samt utställare har en händelsekedja vid överträdelser mot dessa bestämmelser. Ser du något som strider mot ovanstående värdegrund eller blir utsatt, kontakta en funktionär, vakt eller utställare så går vi direkt till handling och med ev. vidarerapportering till Polisen.

Överträdelser mot värdegrunden innebär att man portas från festivalen.